منشور اخلاقی شرکت

(امام (ع):«کارخوب»اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه و خشگوار است.)

کارکنان شرکت گروه خدماتی،تاسیساتی و فنی پایا با ایمان به ارده خالق هستی ودر راستای ارتقاء منافع شرکت در زمینه ارئه خدمات به مشتریان عزیز فعالیت نموده وجلب رضایت آنان را سر لوحه خود قرار می دهند. حضور فعال وبه موقع در محل کار به همراه ظاهری آرسته،متناسب با عرف و فرهنگ جامعه و همچنین رعایت نظم،انضباط و وجدان کاری از ارکان اولیه شرکت میباشد. مدیران این شرکت همواره بر این باورند؛نیروی انسانی،سرمایه های واقعی شرکت هستند. مدیران وکارکنان همواره در جهت افزایش آموخته ها،بهبود نگرش پرورش مهارت خویش می کوشند ودر همه زمینه ها خلاقیت و نو آوری را سر لوحه اندیشه خود قرار می دهند. برای بهتر کردن عملکرد شخصی،سازمانی و به منظور تحقق بخشیدن به رسالت شرکت،تلاش پیوسته داریم وبه هیچ چیز مگر اولین بودن در  انجام امور خدمات رسانی رضایت نخواهیم داد. همواره می کوشیم احساس مسئولیت و تعهد کاری را در انجام وظایف خود نسبت به اهداف و خط مشی شرکت ،همکاران، اربان رجوع حقظ نموده و جهت ارتقاء آن تلاش نمائیم. آرزومندیم تلاش ما همچون همیشه مثمر ثمر باشد تا شرکت پندار موج نو سر افراز و الگویی برتر برای همگان باشد.