خط مشی شرکت

شرکت گروه خدماتی،تاسیساتی و فنی پایا در راستای افزایش رضایت مشتری و کار کنان و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت،بارعایت قوانین واستانداردهای مربوطه رئوس خط مشی کیفیت خود را بشرح ذیل اعلام میدارد. ارتقاع سطح رضایت مشتریان شرکت از طریق ارتقاء کیفیت خدمات شرکت و برقراری ارتباط موثر با آنها وشناسایی نیازهای جاری و آتی آنها ایجاد فضای کاری مناسب بمنظور افزایش رضایت کار کنان بعنوان اصلی ترین سرمایه شرکت. اصلاح زیر ساختهای شرکت و توسعه IT به منظور  افزایش کیفیت پاسخگویی به مشتریان تنوع بخشی به سبد خدمات شرکت استقرار نظام پیشنهادات و گسترش مدیریت مشارکتی آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کفیت و توانمند.